ศิริวรรณ เจียมมะเริง มิจฉาชีพ โกง

siriwan2

ศิริวรรณ เจียมมะเริง มิจฉาชีพ โกง

ศิริวรรณ เจียมมะเริง มิจฉาชีพ โกง : สั่งทำเก้าอี้ ตกลงราคาทั้งหมด 3500 บาท ให้มัดจำจำนวน 2000 บาท หลังจากโอนมัดจำตามบัญชี นส.ศิริวรรณ เจียมมะเริง ตามบัตรประชาชนเลขที่ 3 3309 00828 96 1

MS.SIRIWAN JAEMMARENG ธ.กสิกร เลขที่ 038-3-22378-4 แล้วไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยค่ะ

ติดต่อทาง facebook messenger ไม่ได้

ติดต่อ เบอร์โทร 0626141645 ไม่ได้

ติดต่อ เบอร์โทร 0892679857 ไม่ได้

ติดต่อ ไลน์ mom10800 ไม่ได้

มีเจตนาหลอกลวงชัดเจน

FB: โต๊ะไม้ เก้าอี้ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ วิราลักษณ์-ถนนสายไม้บางโพ 

ศิริวรรณ เจียมมะเริง มิจฉาชีพ โกงsiriwan2siriwan3

ศิริวรรณ เจียมมะเริง มิจฉาชีพ โกง

ศิริวรรณ เจียมมะเริง มิจฉาชีพ โกง : สั่งทำเก้าอี้ ตกลงราคาทั้งหมด 3500 บาท ให้มัดจำจำนวน 2000 บาท หลังจากโอนมัดจำตามบัญชี นส.ศิริวรรณ เจียมมะเริง ตามบัตรประชาชนเลขที่ 333090082896 1

MS.SIRIWAN JAEMMARENG ธ.กสิกร เลขที่ 0383223784 แล้วไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยค่ะ

ติดต่อทาง facebook messenger ไม่ได้

ติดต่อ เบอร์โทร 0626141645 ไม่ได้

ติดต่อ เบอร์โทร 0892679857 ไม่ได้

ติดต่อ ไลน์ mom10800 ไม่ได้

มีเจตนาหลอกลวงชัดเจน

FB: โต๊ะไม้ เก้าอี้ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ วิราลักษณ์-ถนนสายไม้บางโพ 

สั่งทำเก้าอี้ ตกลงราคาทั้งหมด 3500 บาท ให้มัดจำจำนวน 2000 บาท หลังจากโอนมัดจำตามบัญชี นส.ศิริวรรณ เจียมมะเริง ตามบัตรประชาชนเลขที่ 3 3309 00828 96 1

MS.SIRIWAN JAEMMARENG ธ.กสิกร เลขที่ 038-3-22378-4 แล้วไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยค่ะ

ติดต่อทาง facebook messenger ไม่ได้

ติดต่อ เบอร์โทร 0626141645 ไม่ได้

ติดต่อ เบอร์โทร 0892679857 ไม่ได้

ติดต่อ ไลน์ mom10800 ไม่ได้

มีเจตนาหลอกลวงชัดเจน

FB: โต๊ะไม้ เก้าอี้ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ วิราลักษณ์-ถนนสายไม้บางโพ 

Features

สั่งทำเก้าอี้ ตกลงราคาทั้งหมด 3500 บาท ให้มัดจำจำนวน 2000 บาท หลังจากโอนมัดจำตามบัญชี นส.ศิริวรรณ เจียมมะเริง ตามบัตรประชาชนเลขที่ 3 3309 00828 96 1

MS.SIRIWAN JAEMMARENG ธ.กสิกร เลขที่ 038-3-22378-4 แล้วไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยค่ะ

ติดต่อทาง facebook messenger ไม่ได้

ติดต่อ เบอร์โทร 0626141645 ไม่ได้

ติดต่อ เบอร์โทร 0892679857 ไม่ได้

ติดต่อ ไลน์ mom10800 ไม่ได้

มีเจตนาหลอกลวงชัดเจน

FB: โต๊ะไม้ เก้าอี้ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ วิราลักษณ์-ถนนสายไม้บางโพ 

 

 

ศิริวรรณ เจียมมะเริง โกง

Related posts

Leave a Comment